Spiesz József

Képviselojelölt 8 sz. választókörzet

Spiesz József

Az eredményes képviselői munka, a külső településrészek dinamikus fejlődése, valamint az itt élők komfortérzetének javítása érdekében fontos feladatnak tekintem:
- az utak és járdák felújításának, a közvilágítás korszerűsítésének folytatását,
- a közösségi, sport és kulturális élet színtereinek bővítését, az ott szervezett rendezvények színvonalának megtartását, emelését,
- a lakossággal történő párbeszéd folyamatosságát, a vélemények, közös állásfoglalások megfogalmazását.

Az elmúlt években figyelemreméltó változások történtek a külső városrészeken. Nem csupán a mindennapi élet feltételei javultak (közlekedés, közvilágítás), hanem történeti-történelmi emlékek, emlékhelyek átadására is sor került (gyapai harang, csámpai II. világháborús emlékpark).
A felsorolt eredmények mellett és azok folytatásaként az alábbi célok megvalósítását tűztem ki a választókörzetben:

Csámpán:
- a megkezdett futballpálya-építés befejezését és játszótér kialakítását,
- a közösségi ház teraszának és melléképületének bővítését,
- a közvilágítás szükség szerinti bővítését valamint
- a további út-aszfaltozási lehetőségek felülvizsgálatát, lehetőség szerinti megvalósítását.

Biritón:
- az utak burkolatának javítását,
- az iskola épületének felújítását.

Cseresznyésben:
- a Paks - Cseresznyés út felújításának befejezését,
- az egykori iskola épületének felújítását, közösségi célú felhasználását valamint
- sportpálya kialakítását, a földutak folyamatos karbantartását.

Gyapán:
- a járdák, a csapadékvíz-elvezető árkok felújítását,
- a közösségi ház korszerűsítését,
- futballpálya és hozzá tartozó öltözők kialakítását,
- a közvilágítás bővítését.

Dunakömlődön:
- a csapadékvíz-elvezető árkok rendbetételét,
- a Sánchegy, Radnóti, Bartók Béla utcában az utak, járdák burkolatainak felújítását,
- a présházsor útburkolatának felújítását a hozzá tartozó szennyvízhálózattal együtt,
- a Csárda utcai támfal befejezését és a Sánchegy utcai támfal megépítését,
- a közvilágítás korszerűsítését, fásítási és virágosítási program folytatását valamint
- a faluház felújítását és annak környékén parkolók kialakítását.

Szórólap

Szórólap
PDF file

Választókerületem utcajegyzéke

15. sz. szavazókör
Helye: Dunakömlődi Ügyfélszolgálati Iroda, Béke u. 21.
Bartók B. u., Béke u., Csárda u., Radnóti M. u., Sánchegy u.
Árpád u., Csokonai M. u., Hegy u., Őrház, Szabadság u.

16. sz. szavazókör
Helye: I. István Szakképző Iskola, Biritó
Iskola u., Orgona u., Erdő sor, Csámpapuszta, Cseresznyéspuszta, Magyaripuszta, Faluhelypuszta, Hegyespuszta

17. sz. szavazókör
Helye: GYAFIX Kft. Gyapa, Központi Iroda
Cecei u., Kanacsi u., Rét u.

Elérhetőség

Spiesz József 8 sz. választókerületi képviselőjelölt a 20/204-8761 telefonszámon várja érdeklődését, kérdését.

Öneletrajz


1956-ban születtem Pakson,itt éltem 1982-ig.Megnősültem,azóta Dunakömlődön élek feleségemmel. Két felnőtt fiam van, akik már önállóan élik az életüket. Nyolc éve vagyok tagja a Dunakömlődi Részönkormányzatnak. 2006-óta a várost vezető Polgári Összefogás frakció döntés- előkészítő munkájában képviselem a külső városrészek érdekeit.

Tagja vagyok Paks Város Képviselő testület Környezetvédelmi Bizottságának. Közalkalmazottként Paks Város Mezőőri szolgálatát vezetem.