Következő lap
Előző lap

Külső településrészek

Külső városrészek

A Pakshoz tartozó külső városrészeket a várossal egyenrangúnak tekintjük.
Folyamatos figyelmet szenteltünk a külső településrészek problémáinak megoldására. A városrészek rendezvényei minden évben tartalmas programokat kínálnak.

Biritó

Közösségi házat vásároltunk és újítottunk fel, önkormányzati finanszírozásból internet hozzáférési lehetőséget biztosítottunk. Utcanév-táblákat helyeztünk ki.

Cseresznyés

Leköveztük a pörösi utat. Pályázatot nyújtottunk be a cseresznyési iskolaépület -tervezett közösségi ház - erdei iskola célú felújítására. A Cseresznyést Pakssal összekötő út korszerűsítése folyamatban van: aszfaltbevonatot kap, szegéllyel látjuk el, a padkát megerősítjük. Az útfelújítás befejezése 2011-re várható.

Gyapa

Járdát, bekötő utat építettünk, bővítettük a közvilágítást, buszmegállót létesítettünk. Harangot szenteltünk a kápolna szomszédságában. Folyamatosan gondoskodunk az árkok tisztításáról.

Csámpa

Leköveztük az utakat, közel egy kilométernyit aszfaltoztunk. A megkezdett munkát folytatni fogjuk. Felújítattuk a csámpai emlékkeresztet. A második világháború csámpai áldozatainak tiszteletére emlékparkot létesítettünk. Sportpálya és szabadidőközpont kialakítását kezdtük meg.

Külső városrészek

Dunakömlőd

Felújítottuk a Béke, a Szabadság, Csárda és részben a Radnóti utcát. Támfalat építettünk a Csárda utcában, kicseréltük a főutcán a fákat, javítottunk a közvilágításon, felújítottuk és bővítettük a sportpálya öltözőjét, fejlesztettük az óvodai ellátás feltételeit (udvari játékok, belső átépítés).

A lussoniumi feltárások során – évtizedek óta – végzett folyamatos régészeti munkák eredményei a szakma érdeklődését is felkeltették. A feltárások tárgyi emlékeinek és az eredeti állapot bemutatására került sor az elmúlt nyolc évben.

A felújított mellvéd-fal és őrtorony 2008-ban készült el.

A jövőben további utak javítását tervezzük. Felújítjuk a faluházat, megoldjuk a présház-sor szennyvízelvezetését.

Számadás

Beruházások, fejlesztések 2003-2010
A fegyelmezett, szigorú gazdálkodás nem öncélú. Az éves költségvetéseknek a város működtetése mellett fedezetet kell biztosítania a települési vagyon megőrzésére

Útfelújítások
Folytatódott közútjaink tervszerű felújítása, szükség szerint kicseréltük a pályatest alatti közművezetékeket, illetve a föld alá helyzetük a villamosvezetékeket.

Panelházak felújítása
A panelházak felújításának elősegítését - alkalmazkodva a mindenkori állami pályázati rendszerhez - az önkormányzat 2002 óta kiemelten kezeli.

Lakótelepi tömbbelsők felújítása
2010 tavaszán került sor a Barátság útja és a Szabó Erzsébet utca közötti átépített lakótelepi tömbbelső átadására, 2010 végére készül el a Szabó Erzsébet utca és az Újtemplom utca közötti terület.

Játszóterek
Az elmúlt nyolc évben befejeztük játszótereink felújítását

Külső településrészek
A Pakshoz tartozó külső városrészeket a várossal egyenrangúnak tekintjük.

Egynapos Sebészet
Az önkormányzat közel 100 millió forintot költött a szakorvosi rendelőben működő Egynapos Sebészet kialakítására.

Dózsa György út rekonstrukció
Beruházásaink során az elmúlt nyolc évben a minőséget, a tartós, magas színvonalú fejlesztést tekintettük elsődleges célunknak.

Árvíz- és belvízvédelem
Új, automatikusan működő vízátemelő művet építettünk ki a Páli és Kosár utcai zsilipeknél.

Részleges intézmény felújítások
Az önkormányzat, a kiemelt intézményi beruházások mellett, az elmúlt nyolc évben közel egymilliárd forintot fordított épületei műszaki állapotának megőrzésére.

Közművelődés, kultúra, sport
Az 1956-os forradalom emlékműve, a Haza Bölcse, Deák Ferenc tiszteletére állított szobor jelzi, hogy múltunk értékeit tiszteljük, megőrizzük.

Munkahelyteremtés
Kezdő vállalkozások indulásának elősegítésére, azok kedvezményes működési feltételeinek biztosítására inkubátor házat építünk az ipari parkban.


Várom kérdését, véleményét

Az Ön kérdése, problémája, megjegyzése:

Az Ön e-mail címe: