Leber Ferenc

Képviselojelölt 7 sz. választókörzet

Leber Ferenc

Az egykori újváros és a hozzá kapcsolódó déli és nyugati területek alkotják a 7. választókörzetet. A lakótelepig húzódó kertvárosi terület a város déli kapuja.

A közelmúltban megújult a Hősök tere, a Zápor utca és a Vak Bottyán utca. Megoldódott a csapadékvíz-elvezetés a Kölesdi úton, a Dankó Pista utcában és a Tolnai út déli szakaszán.
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a konzervgyári lakások alagsorába történő gyakori csapadékvíz-betöréseket magakadályozzuk.

Ebben az évben sor kerül a Tolnai úti kerékpárút gimnázium és Nyárfa utca közötti szakaszának felújítására, melyet a következő négy év során a Kölesdi útig folytatunk.

Tervezzük az Ady Endre, a Vásár, a Vadász, a Gábor Áron, az Április 4. utca, valamint az Újtemplom utca alsó szakaszának megújítását.

Minden választókörzetben fontos az utak, útburkolatok javítása, a közterületek tisztasága, és vannak hosszú időt és körültekintést igénylő egyéb fejlesztési, felújítási feladatok is.
A városban egyre kevesebb az olyan épület, vagy terület, amely formáját vagy funkcióját tekintve nem illeszkedik a környezetébe, de a Liget utcai volt borpincészet épülete és parkja jelenleg még ilyen. Az ingatlan használatára vonatkozó övezeti besorolás megváltoztatását célzó eljárást a jelenlegi képviselő-testület megkezdte, szorgalmazzuk a tulajdonosnál lakópark kialakítását.

Régi adósságunk a Makovecz Imre által tervezett Szentlélek templom környezetében buszparkoló kialakítása.

A választókörzetben megfogalmazott lakossági igényeket szem előtt tartva a Tolnai út - Kölesdi út kereszteződésében gyalogos átkelőt alakítunk ki, elősegítve ezzel a Kölesdi úton történő biztonságos gyalogos átkelést.

Szintén lakossági kérésre megvizsgáljuk a Vak Bottyán utca forgalomlassításának lehetőségét, kijavítjuk a járdát a Tolnai út páros oldalán.

 

Szórólap

Szórólap
PDF file

Választókerületem utcajegyzéke

13. sz. szavazókör
Helye: Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai u. 19.
Ady E. u., Alkotmány u., Alkotók útja, Bocskai u., Domb u. 2-8. (páros), Domb u. 1-3. (páratlan), Hősök tere, Liget u., Nyárfa u., Újtemplom u. 1-15. (páratlan), Újtemplom u. 2-16. (páros), Vadász u., Vak B. u., Zápor u. 1-9. (páratlan), 2-32-ig (páros), Jedlik Á., Kandó K., Kodály Z. u., Neumann János u., Puskás Tivadar u.

14. sz. szavazókör
Helye: Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai u. 19.
Április 4. u., Dankó P. u., Gábor Á. u., Klapka Gy. u., Kölcsey u., Kölesdi u., Síp u., Tolnai út, Újtelep, Vasút u., Vásár u., Zalka Máté u., Gátőrház

Elérhetőség

Leber Ferenc 7 sz. választókerületi képviselőjelölt a 20/916-2534 telefonszámon várja érdeklődését, kérdését.

Öneletrajz


1963-ban születtem Pakson.
Az Alvégen, a Kosár utcában laktunk, az általános iskolai tanulmányaimat mégis az Újvárosban, a III. sz. Általános Iskolában végeztem. A Moszkvai Energetikai Egyetemen szereztem mérnök-hőfizikus diplomát, majd 1995-ben külkereskedelmi másoddiplomát.
A paksi atomerőműben - üzemviteli területen - dolgozom 22 éve. Jelenleg - több éve - a Reaktor Osztályt vezetem.
Nős vagyok, három lányom van, jelenleg második házasságomban élek feleségemmel és két fiatalabb lányommal, Tolnai úti családi házunkban.
A Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnökeként igyekszem gazdagítani a Sárgödör tér és nagyobb közösségünk, Paks életét.

Többgenerációs paksiként, a paksi élet jó ismerőjeként ajánlom Önöknek munkámat.
Bizalmuk révén, az újvárosi körzet képviseletében szeretném az itt lakók érdekeit érvényesíteni, egyesületi munkámban szerzett tapasztalataimat hasznosítani.