Ünnepi köszöntő - városi ünnepség

VMK - 2010. október 23.

Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő-testület, Vezérigazgató Úr, Vendégeink, Kedves Paksiak!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az '56-os forradalom 54. évfordulóján rendezett városi fogadáson, emlékesten.

Köszönöm, hogy elfogadták az önkormányzat meghívását és eljöttek, hogy ismét együtt emlékezzünk forradalmunk hőseire. Emlékezzünk arra az eseményre, ami kitörölhetetlen történelmünkből, aminek jelentősége megkérdőjelezhetetlen, ami után már semmi sem mehetett úgy a magyar és európai politikában, mint annak előtte. Ami egy kor méltó és határozott lezárását jelentette, ami, ha nem történt volna meg, valahogyan hiányozna történelmünkből.

Kedves Jelenlévők!

Ha valami nem jó irányba halad, nem jól működik, előbb - utóbb elő áll valaki, aki szól, aki jelez, hogy álljunk meg és gondoljuk újra az irányt, a működést.

Bizonyos szempontból erről szól a történelem, erről szól a mi jelenkori történelmünk is.

Hogy véres, vagy alkotmányos forradalom formájában jelez egy csoport, egy nép, az az adott helyzeten múlik.

Szóltunk '56-ban. Tudjuk hogyan. Aztán '89-90-ben, aztán az idén áprilisban. De a közbenső időkben valahogy mégis félrement a dolog, nem tudtuk a társadalmi együttélés, együttműködés helyes normáit és működését kialakítani, megtartani.

Úgy tapasztalom, hogy a társadalom állapotáról a diagnózis, a látlelet rendre elkészül, a terápia, a gyógyítás elkezdődik, aztán egy újabb betegségbe torkollik a dolog.

Nem kéne már egyszer egy valódi társadalmi szerződést kötni, szabályt alkotni arról, hogy csak az gyógyíthat, aki Isten bizony ért hozzá? És aki meg csak állítja azt magáról, az vállalja érte a felelősséget! Meg a büntetést, meg a kártérítést.
A nagy átverés már induláskor bele van kódolva a rendszerbe, amikor a politikusok saját felelősségükről beszélnek, a nép meg elhiszi. Aztán, mikor kiderül például a pesti majd ezermilliárdos adósság, akkor legyintenek: hát csak politikai felelősségről van szó... a büntetés meg várhatóan az lesz, hogy a nép, majd szúrós szemmel néz rájuk...

De hát Hölgyeim és Uraim!

Erre a buta játszmára óriási társadalmi és természeti erőforrások mennek rá. Erre emberi sorsok, nemzedékek mennek rá. S ráadásul az uralkodó elit a jogszabályalkotás hegemóniájának birtokában mindig előre kiállítja saját menlevelét.

De akkor hogyan? Akkor mit tehetünk? Régi ajánlás: kezdd magadon!

Délelőtt a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriumának díjkiosztó ünnepségén azt mondtam, hogy „A ma kiosztott díjak nem magasak, inkább jelképesek. Elismerni törekednek azt a nagyszerű munkát, melyet a díjazottak végeznek, és jelezni szeretnék az atomerőmű és a város közös szemléletét, törekvését. Jelezni kívánjuk, hogy mit tartunk értéknek: egészséges, dolgos, eredményes és elégedett embereket szeretnénk ebben a városban. Olyan embereket, akik felnőttként mind anyagi, mind pedig intellektuális értelemben függetlenek. Szabad embereket."

Igen Kedves Jelenlévők! Lehet, hogy az országos politikába - a választásokon kívül - érdemben nem szólhattunk, nem szólhatunk bele, de ennél - bizonyos értelemben - többet viszont tehetünk itt helyben is! Bibó István - aki már szólt hozzánk a délutáni szónokunkon keresztül - tette ismertté a Hajnal István által alkotott fogalmat, „a szabadság kis köreinek" teóriáját, miszerint mindenkinek a maga környezetében, a maga hatókörében kellene megteremtenie a szabadság egy-egy kicsiny körét, amelyekből azután, ha összeállnak rendszerré, kiépülhetne a valódi, várva várt szabadság.

Sokan megkérdezhetik! Nem túlzás a szabadságról, annak várásáról beszélni 2010. október 23-án? Több mint 20 évvel a rendszerváltoztatás után? Azt mondom: nem! Különösen annak tükrében nem, amit Bíbó, A szabadságszerető ember politikai tízparancsolatában ír a következőképpen (kissé rövidítve):

„A szabadságszerető ember:

  1. Megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet, sem magának ...sem másnak nem ad, csak tisztességéért, vagy érdeméért; senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára nem vesz.
  2. Magát munkában szolgának, szabad idejében és a maga otthonában úrnak tekinti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát szolgálata és munkája alatt is úrként, hatalmasként viseli és másokat szolgáknak, alacsonyabb rendűeknek kezel.
  3. A maga vagy más munkája értékének a leszállítását, ..., s egyáltalán semmiféle kizsákmányolást nem tűr, magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált követeléséből ...kiforgatni nem engedi.
  4. Őrködik a maga és minden ember egzisztenciájának a szabad és biztosított volta felett...
  5. Szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát, méltóságát is veszélyezteti: ezért az emberi szabadság minden korlátozása..., s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen ... fellép.
  6. ...bármiféle közösségben..., mint a magánéletben önkényeskedést, akarnokoskodást, magánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, köz becsapását, közakarat meghamisítását, s mindenféle fenyegetést és terrorizálást nem tűr...
  7. Semmiféle anyagi visszaélést vagy panamát el nem hallgat, sem elfedezni nem segít, bármilyen hatalmas embert kell is ezzel lelepleznie.
  8. Minden közügyben meggyőződése szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem ijed, hízelgésnek be nem dől, s szavazatát vagy aláírását semmi pénzért vagy előnyért el nem adja.
  9. Minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, ...tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.
  10. Bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával, ...erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándék győzelemre vihetőségében való hitet."

Hát Tisztelt Ünneplők, úgy látom, Mózes után Bíbó tízparancsolata is próbára tudja tenni az embert!

Tudom, Bíbó sokat, nagyon sokat kér. A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogy teljesíthetetlent. De akárhogyan kerülgetjük, csűrjük, csavarjuk a szót, a témát! A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében igazat kell adnunk neki.

Kedves Barátaim!

Mint látjuk, a szabadság, - mint a dolgok általában - sokkal bonyolultabb fogalom, mint elsőre gondolnánk, hiszen azt általában a fizikai szabadsággal azonosítjuk. Az is fontos persze, de láthatjuk, az egyén belső szabadságának megléte nélkül csak csonka szabadság.

Szerény ember és történelemismerettel hamar rájöhetünk, hogy a bíbói értelemben vett szabadságot eddig csak néhány szentnek sikerült elérni. De legalább kezdjük érteni bajaink okát...

Nem kérhetjük, nem határozhatjuk el, hogy mától kezdve szentek módjára éljünk, de azt viszont tudnunk kell, hogy a belső szabadság vállalásából mindenkinek teherbíró képessége szerint kell a részét kivennie!

Higgyük el, minden a szabadságon múlik, a szabadságnál kezdődik. Belőle származik az igazi rend is, mely nemcsak „gyönyörű képességünk", ahogy József Attila mondja, hanem az ember biztonságot adó menedéke is. Ha ezt tűzzük ki célul néhány nappal az új városi képviselő-testült megalakulása után, ha ennek a szellemében dolgozunk a következő négy évben, a lehető legnagyobb vállalást tesszük itt helyben. Így lehetünk '56 méltó örökösei.
'56 hősei az életüket adták szabadságunkért, nekünk „csak" szolgálni, kiteljesíteni kell ezt a szabadságot, Bíbó intelmei, ajánlásai szerint erőnkhöz mérten élni a szabadság lehetőségével.

Erre a munkára hívom az új képviselő-testület minden tagját, városunk minden lakosát.

Beszédek, események

Tanévnyitó-Deák iskola | 2011. szeptember 1.
Minden korban szükség volt és szükség van ma is a pedagógus elkötelezettségére, szakmai tudására, alázatára és felelősségvállalására.

Augusztus 20-i beszéd | 2011. augusztus 20.
Mi, magyarok, itt Pakson, az országban, a Kárpát-medencében és szerte a világban az államalapító szent királyt, István királyt ünnepeljük! Megidézzük tetteit, megidézzük a kort, melyben részben külső kényszerek alatt, részben pedig belső meggyőződésből cselekedett.

Ünnepi köszöntő-városi ünnepség | 2011. március 15.
Többféle Haza van. Egy a génjeinkben. Egy a nyelvünkben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben, a hagyományainkban, a történelmünkben. És egy, a Kárpát-medence éppen aktuális részén. Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, nekünk ezeket mind védenünk, óvnunk, gyarapítanunk kell.

Ünnepi köszöntő - városi ünnepség | 2010. október 23.
Mózes után Bíbó tízparancsolata is próbára tudja tenni az embert! Tudom, Bíbó sokat, nagyon sokat kér. A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogy teljesíthetetlent. De akárhogyan kerülgetjük, csűrjük, csavarjuk a szót, a témát! A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében igazat kell adnunk neki.

Emlékkereszt szentelés | 2010. október 23.
A megpróbáltatások, megalázások végtelen sorát kellett elszenvednie a magyar nemzet fogoly fiainak. Azoknak, akik egy rendezett, magas kultúrájú ország polgárai voltak, azoktól, akik egy nagy-nagy kísérleti kalickában, amit Szovjetuniónak hívtak, rótták rab köreiket.

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, díjkiosztó ünnepség | 2010. október 23.
Akinek a Teremtő tehetséget adott valamiben, zenében, képzőművészetbe, sportban, gyors felfogást, jó emlékezőképességet, az felelős azért, hogy azt hasznosítsa! Nem kapott menlevelet arra, hogy azt elherdálja!

A Képvieslő-testület alakuló ülése | 2010. október 18.
Azt szeretném, hogy az új Képviselő-testületet szerénység, tisztesség, segítőkészség, szakszerűség és hatékonyság jellemeze. El kell kerülnünk a – sajnos sok magyarországi településre jellemző – belső harcokat, klikkesedéseket. A testület tagjainak együtt és külön-külön is távol kell tartania magukat az ígérgetésektől, a rossz értelemben vett populista politizálástól.

Önkormányzati választás - 2010 | 2010. október 3.
Részvétel: 45,00% Polgármester: Hajdu János (FIDESZ) (4143) 56,93%

Idősek világnapja | 2010. október 1.
Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán az idősek napján, hanem minden nap - családi körben, az intézményekben, vagy a hivatalokban - megkapják azt a törődés és odafigyelést, ami jár Önöknek. Szívből remélem, hogy megtalálják a városban, a környezetükben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá teszik Önöket.

Tanévnyitó - 2010 | 2010. szeptember 3.
„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is." (Liszt Ferenc)

Várom kérdését, véleményét

Az Ön kérdése, problémája, megjegyzése:

Az Ön e-mail címe: