A Képvieslő-testület alakuló ülése

2010 október 18.

Tisztelt Képviselő Úr, Elnök úr, Képviselő Urak! Tisztelt Paksiak!

 

Köszönöm a választók bizalmát. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a következő négy évben megszolgáljam.

Ahogy az elmúlt nyolc évben, úgy a következő négy évben is minden paksi emberért szeretnék dolgozni. Mindenkiért. Egyformán.

Az új Képviselő-testület egy jól működő, biztonságos költségvetéssel rendelkező város vezetését veszi át a régitől. Megköszönöm az előző képviselő-testületi tagok négyéves munkáját. Higgadtan, nyugodtan, felesleges szembenállások és veszekedések nélkül dolgoztak, példát mutatva városvezetésből.

Ugyanezt kérem és várom az új testület minden tagjától, akik alig néhány perccel ezelőtt tették le esküjüket és fogadták meg, hogy képviselői feladataikat Paks fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítik.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Paksiak!

Hazánk jó ideje ideges, zaklatott állapotban van, amely a normális emberi viselkedésformákat is alapvetően megváltoztatta. Nap, mint nap találkozunk az önzés és erőszakosság legkülönbözőbb formáival. Mindennapos a szerepjátszás, a szereptévesztés, a magamutogatás.

Azt szeretném, hogy az új képviselő-testületet szerénység, tisztesség, segítőkészség, szakszerűség és hatékonyság jellemeze. El kell kerülnünk a - sajnos sok magyarországi településre jellemző - belső harcokat, klikkesedéseket. A testület tagjainak együtt és külön-külön is távol kell tartania magukat az ígérgetésektől, a rossz értelemben vett populista politizálástól.

A kisebb létszámú önkormányzat miatt megnőtt a képviselők felelőssége, megnőtt a képviselői státus jelentősége. Napi munkánk során ezt nem téveszthetjük szem elől.

A város előtt komoly feladatok állnak. Intézményeink működését továbbra is magas színvonalon kell biztosítanunk. Fenn kell tartanunk a város sokszínűségét, gazdag kínálatát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltésének területén.
A gyógyfürdő megépítése mellett a város alapinfrastruktúrájának biztosítását célzó, milliárdos fejlesztések megvalósítása vár ránk - egyéb fejlesztési feladataink mellett.

Komoly figyelmet fordítunk az erőmű bővítéséből fakadó városi feladataink meghatározására és megfelelő időben történő elvégzésére.

Mindehhez rend, fegyelem, egység és kitartó munka kell.

Elsősorban magunktól várom mindezeket, hiszen szolgálatot ajánlottunk a városnak.

Továbbra is rendet és fegyelmet szeretnék a hivatalban, ahol egy új, hatékony ügyvitel-szervezési rendszer bevezetését kezdtük meg, melynek eredményeként javul a munka hatékonysága, a lakossággal való kapcsolattartás minősége.

Oktatási és egészségügyi intézményeinket - melyekkel szorosabb kapcsolattartást tervezek - továbbra is a megbízhatóságnak, a kiszámíthatóságnak és a magas szakmai munkának kell jellemeznie.

Gazdasági társaságainknak, melyek a városi alapszolgáltatások többségét biztosítják, továbbra is a lakosság megelégedésére kell munkájukat végezniük.

Mind a lakossági, mind pedig az intézményi kéréseket, javaslatokat igyekszünk hasznosítani ugyanúgy, mint a különböző választási szövetségek, formációk értékes ötleteit, program-pontjait, szem előtt tartva azt, hogy a választóktól nem pazarlásra, nem osztogatásra, hanem felelős gazdálkodásra kaptunk felhatalmazást.

Munkánkat a nyilvánosság előtt, mindenki által ellenőrizhető módon kell végeznünk, de úgy, hogy nem kérdezhetünk meg minden ügyben mindenkit, hiszen képviseletre és nem üzenetközvetítésre kaptunk felhatalmazást.

A szabályos működés korábban is a városvezetés jellemzője volt Pakson, ez után is így fogunk működni.

Ehhez kérem továbbra is minden paksi ember bizalmát és támogatását.

 

Beszédek, események

Tanévnyitó-Deák iskola | 2011. szeptember 1.
Minden korban szükség volt és szükség van ma is a pedagógus elkötelezettségére, szakmai tudására, alázatára és felelősségvállalására.

Augusztus 20-i beszéd | 2011. augusztus 20.
Mi, magyarok, itt Pakson, az országban, a Kárpát-medencében és szerte a világban az államalapító szent királyt, István királyt ünnepeljük! Megidézzük tetteit, megidézzük a kort, melyben részben külső kényszerek alatt, részben pedig belső meggyőződésből cselekedett.

Ünnepi köszöntő-városi ünnepség | 2011. március 15.
Többféle Haza van. Egy a génjeinkben. Egy a nyelvünkben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben, a hagyományainkban, a történelmünkben. És egy, a Kárpát-medence éppen aktuális részén. Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, nekünk ezeket mind védenünk, óvnunk, gyarapítanunk kell.

Ünnepi köszöntő - városi ünnepség | 2010. október 23.
Mózes után Bíbó tízparancsolata is próbára tudja tenni az embert! Tudom, Bíbó sokat, nagyon sokat kér. A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogy teljesíthetetlent. De akárhogyan kerülgetjük, csűrjük, csavarjuk a szót, a témát! A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében igazat kell adnunk neki.

Emlékkereszt szentelés | 2010. október 23.
A megpróbáltatások, megalázások végtelen sorát kellett elszenvednie a magyar nemzet fogoly fiainak. Azoknak, akik egy rendezett, magas kultúrájú ország polgárai voltak, azoktól, akik egy nagy-nagy kísérleti kalickában, amit Szovjetuniónak hívtak, rótták rab köreiket.

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, díjkiosztó ünnepség | 2010. október 23.
Akinek a Teremtő tehetséget adott valamiben, zenében, képzőművészetbe, sportban, gyors felfogást, jó emlékezőképességet, az felelős azért, hogy azt hasznosítsa! Nem kapott menlevelet arra, hogy azt elherdálja!

A Képvieslő-testület alakuló ülése | 2010. október 18.
Azt szeretném, hogy az új Képviselő-testületet szerénység, tisztesség, segítőkészség, szakszerűség és hatékonyság jellemeze. El kell kerülnünk a – sajnos sok magyarországi településre jellemző – belső harcokat, klikkesedéseket. A testület tagjainak együtt és külön-külön is távol kell tartania magukat az ígérgetésektől, a rossz értelemben vett populista politizálástól.

Önkormányzati választás - 2010 | 2010. október 3.
Részvétel: 45,00% Polgármester: Hajdu János (FIDESZ) (4143) 56,93%

Idősek világnapja | 2010. október 1.
Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán az idősek napján, hanem minden nap - családi körben, az intézményekben, vagy a hivatalokban - megkapják azt a törődés és odafigyelést, ami jár Önöknek. Szívből remélem, hogy megtalálják a városban, a környezetükben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá teszik Önöket.

Tanévnyitó - 2010 | 2010. szeptember 3.
„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is." (Liszt Ferenc)

Várom kérdését, véleményét

Az Ön kérdése, problémája, megjegyzése:

Az Ön e-mail címe: