Tanévnyitó - 2010

Pro Artis Művészetoktatási Intézmény

Jó napot kívánok Mindenkinek!

A gyerekeknek, szüleiknek, a pedagógusoknak, a képtár minden dolgozójának!

Nagy öröm számomra, hogy a Paksi Képtárban köszönthetem Önöket.
Azon a helyen, amely egyre nagyobb elismerésnek örvend - nem csupán szakmai körökben. Köszönhető ez többek között a képtárvezető elszántságának, a művészeti iskolában létrehozott képzőművészeti tagozatnak, az iskola tanárainak, valamint annak is, hogy egyre több rendezvény, egyre több szakmacsoport számára biztosít helyet a képtár.

Tanévkezdéskor beszélhetnék az új feladatokról, az előttünk álló célokról - úgy általában.
De a gyerekek, a szülők, a pedagógusok mindannyian tudják, hogy mi a dolguk egy-egy új tanévben.

A művészeti iskola tanévkezdése mindig valami mást jelent, mint a többi iskoláé.
A tanulók, akik ebbe az iskolába járnak, többletfeladatokat vállalnak.
Ez a többletfeladat-vállalás - ha szorgalommal és kitartással egészül ki - olyan tudást, készséget ad a gyerekeknek, amely aztán felnőtt korukban átsegítheti őket jónéhány problémán, nehéz élethelyzeten.
Ha valaki jártas a művészetekben, az új nyelvet ismer meg az anyanyelve mellett, mellyel aztán új tájékozódási pontokat kap az életben.
Ezért tartom fontosnak a művészeti iskola magas színvonalú működtetését - az általános iskolák működési feltételeinek folyamatos javítása mellett.

Magyarországot a mai felnövekvő nemzedéknek kell megtartania, művelt, tájékozott felnőttekre van szüksége a nemzetnek.

Azok a gyerekek, akik a művészeti iskolában tanulnak, nem csupán a tananyagot sajátítják el.
Minden tagozat hozzátesz valamit a város kulturális életéhez, a rendezvények színvonalának emeléséhez, tehát jó pedagógiai irányítás mellett olyan közösségi szerepet vállalnak, mely meghatározza a város arculatát, amely sok esetben messze túlmutat a város határain, országos hírnevet szerez a településnek.


Tisztelt Jelenlévők!

A 2010/2011-es tanév - a későbbiekben hallani fogják Simon Péter igazgató úrtól - kiváló lehetőségeket kínál majd az intézményben tanuló gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt.

Természetesen minden intézményi lehetőség és pedagógia iránymutatás a semmibe veszik, ha nem áll mellé a szülői szándék és a gyermeki akarás.
Tisztában vagyok vele, hogy az önkormányzati támogatás mellett milyen nagymértékű szülői és pedagógusi - anyagi és erkölcsi - támogatás szükséges az iskola zavartalan, színvonalas működéséhez.
Tudom, hogy a gyerekeket a fellépésekre, a versenyekre utaztatni, szállítani kell, hogy a tanuláshoz szükséges eszközöket, azok kiegészítőit sok esetben a szülők vásárolják meg.
Ráadásul többször tapasztalom, hogy a művészeti iskolában tanuló gyerekek többsége más iskolai és egyéb fakultatív programok tevékeny résztvevője, szervezője. Mert ebben az iskolában megtanulják, hogyan kell közönség elé állni, alkotó ember módjára részt venni a helyi közösség életében.

Az új tanév kezdetén megköszönöm Önöknek, felnőtteknek és minden tanulónak a munkáját, a várossal való együttműködését.
A gyerekeknek kitartást, jó gyakorlást, szép napokat kívánok a művészeti iskolában.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Gyerekek!

Nemcsak a diákok kezdenek új tanévet, hanem Simon Péter igazgató úr is ma kezdi meg az intézmény kinevezett vezetőjeként munkáját. Kérem, hogy segítsék, segítsétek felelős munkájában. Azt szeretném, ha településünkön - intézményi és városi szinten - jó gyakorlat alakulna ki a szolgáltatásokat igénybe vevők, a szolgáltatók és a fenntartó viszonyát illetően. Olyan egymást segítő és tisztelő gyakorlat, mely példát adhatna az országnak, elősegítendő a kívánt nemzeti együttműködést. Tudnunk kell: csak egymás tisztelete és segítése esetén leszünk sikeresek, így tudjuk biztosítani a munkához szükséges nyugalmat, fegyelmet és rendet.

A zeneszerző születésének kétszázadik évfordulója alkalmából 2011 Liszt Ferenc Év lesz.
Engedjék meg, hogy az ő szavaival fejezzem be gondolataimat.

„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is."

Ajánlom figyelmükbe Liszt Ferenc sorait. Ő a fentiek szerint élt és alkotott, így vált belőle a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.
Olyan örökérvényű gondolatokat fogalmazott meg, amelyek nem csupán a művészszerep, hanem a felelősséggel gondolkodó-és élő emberek számára is megszívlelendőek.
Kiegészítve azzal, hogy a művészet - a természet szépségével és annak bámulatos sokféleségével kiegészülve - képes a katarzis élményének előidézésére.

A természeti-művészeti látásmód kitágítja a világképet, fejleszti az empátiakészséget, rugalmasan átlépi a különböző szakterületek határát.

Segítségével lehetővé válik rendszerszerűen gondolkodva, nyitott szemmel és nyitott szívvel járni a világban.

Köszönöm, hogy meghallgattak, örülök, hogy köszönthettem Önöket az új tanév kezdetén.

Beszédek, események

Tanévnyitó-Deák iskola | 2011. szeptember 1.
Minden korban szükség volt és szükség van ma is a pedagógus elkötelezettségére, szakmai tudására, alázatára és felelősségvállalására.

Augusztus 20-i beszéd | 2011. augusztus 20.
Mi, magyarok, itt Pakson, az országban, a Kárpát-medencében és szerte a világban az államalapító szent királyt, István királyt ünnepeljük! Megidézzük tetteit, megidézzük a kort, melyben részben külső kényszerek alatt, részben pedig belső meggyőződésből cselekedett.

Ünnepi köszöntő-városi ünnepség | 2011. március 15.
Többféle Haza van. Egy a génjeinkben. Egy a nyelvünkben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben, a hagyományainkban, a történelmünkben. És egy, a Kárpát-medence éppen aktuális részén. Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, nekünk ezeket mind védenünk, óvnunk, gyarapítanunk kell.

Ünnepi köszöntő - városi ünnepség | 2010. október 23.
Mózes után Bíbó tízparancsolata is próbára tudja tenni az embert! Tudom, Bíbó sokat, nagyon sokat kér. A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogy teljesíthetetlent. De akárhogyan kerülgetjük, csűrjük, csavarjuk a szót, a témát! A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében igazat kell adnunk neki.

Emlékkereszt szentelés | 2010. október 23.
A megpróbáltatások, megalázások végtelen sorát kellett elszenvednie a magyar nemzet fogoly fiainak. Azoknak, akik egy rendezett, magas kultúrájú ország polgárai voltak, azoktól, akik egy nagy-nagy kísérleti kalickában, amit Szovjetuniónak hívtak, rótták rab köreiket.

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, díjkiosztó ünnepség | 2010. október 23.
Akinek a Teremtő tehetséget adott valamiben, zenében, képzőművészetbe, sportban, gyors felfogást, jó emlékezőképességet, az felelős azért, hogy azt hasznosítsa! Nem kapott menlevelet arra, hogy azt elherdálja!

A Képvieslő-testület alakuló ülése | 2010. október 18.
Azt szeretném, hogy az új Képviselő-testületet szerénység, tisztesség, segítőkészség, szakszerűség és hatékonyság jellemeze. El kell kerülnünk a – sajnos sok magyarországi településre jellemző – belső harcokat, klikkesedéseket. A testület tagjainak együtt és külön-külön is távol kell tartania magukat az ígérgetésektől, a rossz értelemben vett populista politizálástól.

Önkormányzati választás - 2010 | 2010. október 3.
Részvétel: 45,00% Polgármester: Hajdu János (FIDESZ) (4143) 56,93%

Idősek világnapja | 2010. október 1.
Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán az idősek napján, hanem minden nap - családi körben, az intézményekben, vagy a hivatalokban - megkapják azt a törődés és odafigyelést, ami jár Önöknek. Szívből remélem, hogy megtalálják a városban, a környezetükben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá teszik Önöket.

Tanévnyitó - 2010 | 2010. szeptember 3.
„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is." (Liszt Ferenc)

Várom kérdését, véleményét

Az Ön kérdése, problémája, megjegyzése:

Az Ön e-mail címe: