Tanévnyitó-Deák iskola

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők és Pedagógusok!

Egyre többet hallani olyan államokról, melyeknek az iskoláiban megszüntették a kézírás tanítását, a gyermekek a számítógép klaviatúráján tanulnak meg írni. A „hozzáértők” az oktatási módszerek „második expanziójáról” beszélnek.
Miért is csodálkoznánk ezen, amikor napjainkat a nézetek, az ideológiák, az értékrendek sokfélesége jellemzi. Az egymással versengő sokféleség nem csupán a társadalmi-politikai berendezkedésünkre hat, hanem a nevelés, az oktatás sokféleségét, sokszínűségét, és mondjuk ki: útkeresését is jelenti.
Kimondhatjuk azt is, hogy ezen a téren is teljes módszertani és morális zavarodottság tapasztalható a világban is és Magyarországon is.
Ebben a környezetben kell eligazodnia a szülőnek, a pedagógusnak, a fenntartónak és az oktatási kormányzatnak.
Abban a környezetben, ahol az emberek jelentős része mást tekint értéknek, mint korábban, melyben kevés használható eligazítást kap az örök emberi értékeket illetően. A jelenlegi világ társadalmai nem fogalmazták meg, nem termelték ki az új, valós értékrendet. Azt az értékrendet, amely egyrészt az új technikai és társadalmi viszonyok miatt elkülönül minden korábbitól, másrészt minden régebbi egyéni és közösségi erényt megtart.

Tisztelt Pedagógusok, Kedves Szülők!

Ma még ebben az erkölcsi bizonytalanságban indul az új tanév, egymásnak sokszor ellentmondó szabályok rendszerében kell eligazodási pontokat adni, jó és helyes dolgokat tanítani a gyermekeknek.
Az Önök tevékenysége majd’mindenki előtt, mondhatni, a kirakatban zajlik.

Kedves Pedagógusok!

Meg kell nyerniük a gyerekeket a tanulói jogokat indokolatlanul erősítő, a kötelességeket pedig a minimumszintre alacsonyító világban. Ezen körülmények között kell átadni a tárgyi ismereteket, helyes magatartásra, viselkedésre tanítani a gyermekeket. Iszonyúan nehéz, embert próbáló feladat! Világosan kell látnunk! Minden korban szükség volt és szükség van ma is a pedagógus elkötelezettségére, szakmai tudására, alázatára és felelősségvállalására. És szükség van még egy fontos, Mária Terézia által megfogalmazott gondolat ismeretére és belátására, mi szerint „Az iskola politikum”. Politikum, vagyis közügy volt és az is marad.
De olyan közügy, amely nem lehet a politikának alávetve. Közügy, amely nem kerülhet személyeskedések, egyéni sértettségek hálójába.
Nem, mert az oktatást s vele együtt a közösséget gyengíti. Nem lehet, mert minden pillanat, melyet nyugtalanságban és kimódolt feszültségben tölt el egy iskola közössége, veszteség lesz a gyerek, a család, városunk és az ország számára is.

A 2011/2012-es tanév első napja van.

A Deák Ferenc Általános Iskola életében az idei szeptember elseje több ennél: új vezetővel veszi kezdetét a szorgalmi időszak. Amikor megköszönöm az előző igazgató, Schmidt Klára igazgató asszony munkáját, kérem, hogy segítsék az új vezetőt, Puskásné Ömböli Máriát, adjanak bizalmat neki!
Itt és most el kell mondanom, hogy az elmúlt években mesterségesen gerjesztett híresztelésekkel ellentétben, a fenntartó önkormányzat szilárd és eltökélt szándéka volt és maradt az iskola megtartása, hiszen értéknek tekintjük az intézmény iskolatörténeti múltját, a sikeres pedagógiai munkát, a jó közösséget.

Tisztelt Tanítók és Tanárok, Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önöket, legyenek jó gazdái ennek az iskolának, őrizzék meg hagyományait. Azokat a hagyományokat, melyek szigorú szokásrenden alapulnak. Azt az iskolára jellemző szemléletet, mi szerint a szeretettel övezett fegyelem és az erőfeszítés eredményt szül. Mutassanak jó példát a gyerekeknek oktató-nevelő munkájuk során, legyenek büszkék azokra a módszerekre, melyek az érintett családok érdekeit, a gyermekek érdekeit, illetve közös érdekünket, a helyes értékrend megtartását szolgálják. Közös reményünk, hogy a formálódó új közoktatási törvény, a következő tanévtől kezdve biztonságosabb szabályozási környezetet nyújt munkájukhoz.

Tisztelt Szülők!

Önöket arra kérem, támogassák a pedagógusok munkáját. Azzal is, hogy ebben a rendkívül összetett és zavaros világban segítenek összehangolni a családi és az iskolai nevelést, melynek során elfogadják, illetve helyén kezelik az iskola és a pedagógus szerepét.

Kedves Gyerekek!

Tőletek elsősorban azt kérem, hogy legyetek jók.
De ne csak az iskolában, hanem otthon is. Fogadjatok szót tanítóitoknak, tanáraitoknak, és szüleiteknek. A tudás nagyon jó érzés. A tudás erőssé, magabiztossá tesz. A még több tudás szerénnyé is. Csak egy baj van vele: dolgozni kell érte keményen. Az erőfeszítést pedig egyre kevesebben kedvelik. Pedig a’nélkül nem megy! Tudnotok kell: az internet csak egy hasznos segédeszköz, az élet igazi döntéseinél nem ad eligazítást! A Facebook megerősítheti, de szét is választhatja a barátságokat, tehát nagyon-nagyon óvatosan használjátok! A mobil-telefon pedig csak arra való, hogy a legfontosabbat közöljétek szüleitekkel, barátaitokkal.
Küzdjetek és dolgozzatok a magatok, a szüleitek és tanítóitok, tanáraitok örömére és hazánk, Magyarország javára.

Soha ne felejtsétek! Ez az iskola a ti munkahelyetek!

Eredményes, szép tanévet kívánok mindenkinek!

Beszédek, események

Tanévnyitó-Deák iskola | 2011. szeptember 1.
Minden korban szükség volt és szükség van ma is a pedagógus elkötelezettségére, szakmai tudására, alázatára és felelősségvállalására.

Augusztus 20-i beszéd | 2011. augusztus 20.
Mi, magyarok, itt Pakson, az országban, a Kárpát-medencében és szerte a világban az államalapító szent királyt, István királyt ünnepeljük! Megidézzük tetteit, megidézzük a kort, melyben részben külső kényszerek alatt, részben pedig belső meggyőződésből cselekedett.

Ünnepi köszöntő-városi ünnepség | 2011. március 15.
Többféle Haza van. Egy a génjeinkben. Egy a nyelvünkben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben, a hagyományainkban, a történelmünkben. És egy, a Kárpát-medence éppen aktuális részén. Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, nekünk ezeket mind védenünk, óvnunk, gyarapítanunk kell.

Ünnepi köszöntő - városi ünnepség | 2010. október 23.
Mózes után Bíbó tízparancsolata is próbára tudja tenni az embert! Tudom, Bíbó sokat, nagyon sokat kér. A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében majdhogy teljesíthetetlent. De akárhogyan kerülgetjük, csűrjük, csavarjuk a szót, a témát! A világ, az ország, közviszonyaink ismeretében igazat kell adnunk neki.

Emlékkereszt szentelés | 2010. október 23.
A megpróbáltatások, megalázások végtelen sorát kellett elszenvednie a magyar nemzet fogoly fiainak. Azoknak, akik egy rendezett, magas kultúrájú ország polgárai voltak, azoktól, akik egy nagy-nagy kísérleti kalickában, amit Szovjetuniónak hívtak, rótták rab köreiket.

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, díjkiosztó ünnepség | 2010. október 23.
Akinek a Teremtő tehetséget adott valamiben, zenében, képzőművészetbe, sportban, gyors felfogást, jó emlékezőképességet, az felelős azért, hogy azt hasznosítsa! Nem kapott menlevelet arra, hogy azt elherdálja!

A Képvieslő-testület alakuló ülése | 2010. október 18.
Azt szeretném, hogy az új Képviselő-testületet szerénység, tisztesség, segítőkészség, szakszerűség és hatékonyság jellemeze. El kell kerülnünk a – sajnos sok magyarországi településre jellemző – belső harcokat, klikkesedéseket. A testület tagjainak együtt és külön-külön is távol kell tartania magukat az ígérgetésektől, a rossz értelemben vett populista politizálástól.

Önkormányzati választás - 2010 | 2010. október 3.
Részvétel: 45,00% Polgármester: Hajdu János (FIDESZ) (4143) 56,93%

Idősek világnapja | 2010. október 1.
Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán az idősek napján, hanem minden nap - családi körben, az intézményekben, vagy a hivatalokban - megkapják azt a törődés és odafigyelést, ami jár Önöknek. Szívből remélem, hogy megtalálják a városban, a környezetükben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá teszik Önöket.

Tanévnyitó - 2010 | 2010. szeptember 3.
„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is." (Liszt Ferenc)

Várom kérdését, véleményét

Az Ön kérdése, problémája, megjegyzése:

Az Ön e-mail címe: